Jdi na obsah Jdi na menu

Návrh standardu managementu NOA ( nové orální antikoagulancia)

9. 10. 2013
Standard Nemocnice Kyjov
Nová  orální antikoagulantia, perioperační management, terapie komplikací.
 
1.Mechanismus  účinku a farmakokinetické  vlastnosti nových orálních antikoagulantií (NOA) :
 
Apixaban ( Eliquis )  je přímý  reversibilní inhibitor  aktivovaného faktoru X.
 
Rivaroxaban ( Xarelto )  je přímý reversibilní inhibitor  aktivovaného faktoru X.
 
Dabigatran ( Pradaxa )  je  přímý reversibilní inhibitor trombinu tj.  aktivovaného faktoru II.
 
 
Farmakokinetika  NOA.
 
 
 
 
Apixaban
Rivaroxaban
Dabigatran
Mechanismus účinku
Inhibitor  Xa
Inhibitor  Xa
Inhibitor IIa
Vazba na proteiny (%)
35
40-59
Více jak 90
Eliminace cesta
25% močí
70% stolicí
70% močí
30 % stolicí
80% močí 
20% stolicí
Poločas ( h)
8-15
5-9
14-17
Substrát  pro cytochrom
CYP 3A4
CYP 3A4,CYP2J2
NE
 
 
Vybrané  lékové  interakce :
 
Předpoklad  zvýšeného  účinku:
Verapamil, makrolidy, statiny, amidaron, naporoxen  -  inhibice  glykoproteinového transportéru.
Azoly, Ca blokátory, makrolidy,  H2 antagonisté,  amiodaron , chinolony, SSRI – inhibice  CYP 3A4
 
 
 
 
Perioperační  management  NOA -  elektivní chirurgie
 
 
Perioperační  vysazení NOA  s a bez  přemosťující terapie.
 
 
Odkaz na výpočet  CrCl :  http://globalrph.com/crcl.htm
 
 
Přemosťující  terapie 
Střední a  vysoké riziko krvácení nebo vysoké riziko trombózy nebo CrCl pod  50ml/min  
 
Poslední dávka NOA
První dávka LMWH *  
 
LMWH
LMWH
Poslední
dávka  LMWH**
operace
NOA event. LMWH
dle stavu
hemostázy ***
NOA 
event.
LMWH
dle stavu hemostázy ***
-5(-12Oh)
-4 (-96h)
-3(-72h)
-2(-48h)
-1 (-24h)
 
O
+1 (+24h)
+2 (+48h)
 
 
 
 
Poslední dávka NOA
Bez NOA
Operace
První dávka NOA
NOA v indikované dávce
Bez  přemosťující terapie
Nízké riziko  krvácení nebo  trombózy a  CrCl  je nad 50 ml/min
 
 
 
* 12 hodin  od poslední dávky NOA  pokud je pacient užívá 2x denně
   24  hodin  od poslední dávky NOA pokud jej pacient užívá  1x denně
 
**  poslední dávka min. 24  hodin před   operací  při antikoagulační dávce LMWH
      poslední dávka  min 12  hodin  před operací  při  profylaktické dávce   LMWH
 
*** následující dávka NOA  vždy  za 24  hod.  Od poslední dávky  LMWH
 
Tabulka k  posouzení rizika  krvácení

 
Nízké riziko
Zákrok běžně nevyžaduje transfuzi, malé zákroky obecné chirurgie, ORL, endoskopické výkony , výkonu v předním segmentu oka, extrakce zubů a dentální chirurgie
Střední riziko
Častá potřeba  transfuze,  časté reoperace, viscerální chirurgie , kardiovaskulární chirurgie, velké ortopedické  rekonstrukční a ORL výkony,endoskopická urologie  
Vysoké riziko
Hrozí krvácení do uzavřeného prostoru, intrakraniální chirurgie, chirurgie páteřního kanálu, zadního segmentu oka, chirurgie prostaty
 
  
 
 
Tabulka k posouzení rizika trombózy
 
 
Nízké riziko
Střední riziko
Vysoké riziko
Fibrilace síní
 
 
CHA2DS2-VASc:  O-1  bod
CHA2DS2-VASc: 2-4 body
CHA2DS2-VASc: více jak 4 body nebo CMP  před  3 měsíci a méně, revmatická chlopení vada
Venosní trombembolismus
 
 
Trombembolické onemocnění  více jak  1  rok před operací 
 
 
Trombembolické onemocnění mezi 3  a  12 měsíci před operací, rekurentní hluboká žilní trombóza, onkologické onemocnění, trombofilie středně  závažná  
Trombembolické onemocnění méně jak 3 měsíce  před operací , vážná trombofilie.
CHA2DS2-VASc: srdeční selhání /dysfunkce levé komory :1  bod, Arteriální hypertenze: 1  bod,Věk nad 75 let : 2  body, Diabetes mellitus :1  bod,  CMP : 2  body, Cévní onemocnění :1  bod,  Věk 65-74 :1 bod., Pohlaví žena :1  bod.       
 
 
 
Doporučení  podání NOA v rámci prevence  trombembolismu  a provedení    peridurální  či regionální anestezie.
 
 
 
 
Dabigatran
Rivaroxaban
Apixaban
 
Minimální čas podání NOA po  epidurální /spinální   anestezii
 
 
2-4 h
4-6 h
6 h
Minimální čas podání NOA  před  vytažením katetru
Nedoporučeno  podávat při zavedeném  katetru
22-26 h
26-30 h 
Minimální čas  po vytažení katetru a  další dávce NOA
6 h
4-6 h
4-6 h
 
 
 
 
Urgentní  chirurgický  výkon  , pacient  užívá  NOA
 
 
Chirurg
Pokud  lze doporučeno výkon odložit  alespoň o  12  hodin a  konzultovat   hematologa , návrh případné  hematologické  přípravy, před konzultací odebrat  standardní hemokoagulaci   
Chirurg
Pokud nelze výkon odložit   předoperačně  podat  2 TU plasma , před  podáním  odebrat standardní hemokoagulaci +  provedení dalšího odběru hemokoagulace  po podání  plasmy ( zajistí  anesteziolog  pokud je  pac. již  operován) . Koagulace jsou  v normě a  nedochází ke zvýšeným peroperačním ztrátám – standardní  péče.     
Anesteziolog
Pokud  jsou peroperační ztráty zvýšené, nebo jsou patologické koagulace anesteziolog
konzultuje statim hematologa :
prim. MUDr. Kujíčková  v nepřítomnosti non-stop hematologická služba FN Brno Bohunice. 
Hematolog  rozhoduje  o další terapii případně o podání  prothromplexu, rFVIIa.
 
 
 
 
 
                                Terapie akutního krvácení způsobeného NOA
 
 
 
Malé krvácení
 
 
          Středně závažné krvácení
 
+
   Život ohrožující krvácení
 
+
přerušení podání NOA  
 
 
- symptomatická terapie
- aplikace krevních derivátů
- mechanická komprese
- chirurgická intervence
- infuzní terapie, podpora oběhu 
- podání aktivního uhlí p.o. v případě požití 
  dabigatranu před méně jak 2  hodinami
- hemodialýza pro dabigatran
 
 
-hemodynamická a hemostatická resuscitace
- prothromplex
- rFVIIa
- hemoperfuze

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář