Jdi na obsah Jdi na menu

Standard ředění léků

13. 9. 2013

 Standard léčebného plánu

Ředění léků a jejich aplikace do centrálního žilního katetru

A. Identifikační údaje

Autor: MUDr. Elena Krátka

Verze provedení: 4. 10. 2012

Za zpracování a další aktualizaci standardu odpovídá: MUDr. Elena Krátka

ARO oddělení Nemocnice Kyjov

Revidoval: MUDr.Vyhnal Jiří

Kdo péči poskytuje: zaměstnanci Nemocnice Kyjov

B. Věcný rámec standardu

B1. Vymezení věcného rámce standardu

Použité pojmy a zkratky: ARO – anesteziologicko – resuscitační oddělení, instabilita – chemická reakce vedoucí k vzniku odlišných substancí, inkompatibilita – fyzikálně chemická reakce při koadministraci, CVK – centrální žilní katetr, CVP – centrální žilní tlak, AIO – vak „all in one“, F1/1 fyziologický roztok, 5% Glu. - 5% glukoza, LD – lineární dávkovač.

Definice problému: Farmaceutické inkompatibility a léková instabilita mohou být příčinou neúčinného podávání léků, změny jejich účinku nebo až toxicity. Cílem standartu je optimalizovat intravenózní aplikaci léků rutinně užívaných na ARO.

Obecné zásady při intravenózní aplikaci více léků:

 • přesný název, gramáž léku, časování podávání

 • při bolusové aplikaci zastavit infuzi, propláchnout hadičku kompatibilním roztokem, podat bolus, opět proplach a pokračování infuze, k aplikaci bolusu nikdy nepoužívat set s katecholaminy, hepariny, kurarimimetiky

 • pokud je to možné, aplikovat pouze jeden lék do jednoho infuzního roztoku

 • chránit před přímým slunečním světlem, tepelnými zdroji

 • sledovat eventuální makroskopické změny v soupravách

 • výměna proplachovacích roztoků po 24 h

 • výměna aplikačních systému po 48 h

B2. Kvalifikační předpoklady

Intravenózní aplikace léků na ARO je kompetencí zdravotních sester a lékařů ARO.

C. Proces péče

 

C1. Vstupní podmínky procesu péče

Vstupní kritéria pacienta:

 

ARO pacient se zajištěným centrálním žilním vstupem a potřebou aplikace alespoň dvou farmak intravenózně.

Partneři na vstupu/výstupu:

Sestra, lékař ARO

C2. Vlastní proces péče

Podle závažnosti stavu a předpokládané farmakoterapie zajišťujeme vstup do centrálního žilního řečiště. Počet větví centrálního žilního katetru volíme s ohledem na předpokládané množství kontinuálně aplikovaných farmak a jejich farmaceutickou kompatibilitu podle následujícího klíče:

Furosemid, vasopresory, propofol nebo thiopental + rampa vždy 4 cestná CVK ( cordaron + syntophyllin bolusy):

 

Distální vstup: měření CVP, aplikace furosemidu

 

První mediální vstup: katecholaminy

 

Druhý mediální vstup: propofol nebo thiopental

 

Proximální : rampa + heparin,

 

Vasopresory, furosemid + rampa vždy minimálně 3 cestná (cordaron + syntophyllin bolusy):

 

Distální vstup: měření CVP , furosemid

 

Mediální vstup: katecholaminy

 

Proximální vstup: rampa ostatní

 

Obecná doporučená aplikace nejčastěji užívaných farmak :

 

Amiodaron : na našem pracovišti preferujeme bolusové podání v 250 ml 5% Glu, dávku amiodaronu ordinujeme dle váhy a stavu pacienta ( obvykle 300 mg ) , infuze kape 2 hodiny

a je opakována dle požadavků lékaře ( max á 6 hod.) . Obvyklá dávka je 900 mg / 24 hod.

Ihned po obnovení pasáže a příjmu p.o. začínáme se sycením pacienta dle doporučení výrobce ( obvykle 900- 1000 mg rozděléné do 3 dávek ). Amiodaron v infůzi se nesmí míchat s jinými léčivy, nesmí dojít k míšení ani v setu pacienta! Před aplikací infůze vždy samostatnou větví bez jiných farmak, vždy řádně před a po aplikaci set propláchnout , nejlépe 5 % glukozou.

 

Syntophyllin: na našem pracovišti preferujeme bolusové podání, celkovou plánovanou denní dávku ( obvyle 720- 960 mg ) rodělujeme do 3 respektive 4 dávek.

Syntophyllin vždy ředíme do 100 nebo 250 ml F1/1, infuze kape min. 30 minut , optimálně 60 minut.

 

Furosemid inj. nikdy neředíme, nesmí se míchat s žádnými roztoky a farmaky, při kontinuálním podání vždy samostatnou větví , nejlépe distální, bez splachu, nutno roztok chránit před světlem.

K aplikaci cestou lineárního dávkovače používáme Furosemid 250 mg 20 ml, délka jednotlivé aplikace nesmí přesáhnout 24 hodin. Pokud lze užíváme bolusové podání, před aplikací bolusu vždy nutné rádně propláchnout set F1/1 , nikdy ne glukozou.

 

Noradrenalin: vždy ředíme do 5% glukozy, nebo 5% glukozy v F1/1 , vždy chráníme před světlem, vždy podáváme samostatnou větví , se samostatným splachem nejlépe 5 % glukozy nebo 5% glukozy v F1/1.

Dobutamin: vždy ředíme do 5% glukozy, vždy chráníme proti světlu, je možné jej splachovat stejným splachem jako noradrenalin.

Inzulín: vždy ředíme do F1/1 , vždy chráníme před světlem, délka aplikace jednotlivé dávky v LD nesmí překročit 24 hodin. Nesmí se aplikovat silikonovými hadičkami, lze podat do rampy.

 

Heparin: vždy ředíme do 5 % glukozy, podáváme max. 24 hodin.Lze podat do rampy

 

LWHM: vždy ředíme do aqua pro inj. , max. délka podání je 24 hodin.Lze podat do rampy.

 

Midazolam: vždy ředíme do 5 % glukozy ,nebo F1/1 vždy chráníme před světlem, délka aplikace jednotlivé dávky nesmí přesáhnout 24 hod., lze podat do rampy.

Klonidin: lze ředit do F1/1 , Glu 5 % , možno podat do rampy.

 

Sufentanyl: ředit do F1/1 , aplikace jednotlivé dávky max 72 hodin, lze podávat do rampy.

 

Morfin: ředit F1/1 , aplikace jednotlivé dávky max 24 hodin, lze podávat do rampy.

 

Thiopental: vždy ředíme do aqua pro inj., max. délka podání je 24 hodin. Vždy samostaný vstup.

 

Propofol: vždy samostatně, preferováno bez splachu a ředění, ředit lze do 5% glu , F1/1, splachovat lze F1/1, 5% glu.

 

Ketamin: vždy ředit do 5%Glu nebo F1/1, lze podat do rampy, nikdy nemísit s thiopentalem!

Doba podání jednotlivé dávky nesmí přesáhnout 24 hod.

 

Tiapridal: ředit do F1/1, lze podat do rampy, nepřekračovat 24 hodin aplikace jednotlivé dávky.

 

Pro aplikaci ostatních farmak je vždy nutné oveřit jejich farmaceutickou kompatibilitu a způsob doporučeného podání . ( ASLIP )

Pro aplikaci bolusu, infuze vždy provést proplach kompatibilním roztokem, podat bolus, infuzi a zopakovat řádný proplach.( viz. výše).

 

D Provozní souhrnné tabulky a doporučení

 

D1 Způsob podání

D2 Povolené ředění do LD

D3 Doporučené napojení do CVK

D4 Ředění některých bolusově podávaných farmak

D5 Některé důležité inkompatibility a jiné vlastnosti

D1 Způsob podání

 

Způsob podání:

LD samostatně se

splachem

LD samostaně bez splachu

Povoleno do rampy

Povoleny bolusy

Při aplikaci

chránit proti světlu

Furosemid

NE

ANO

NE

ANO

ANO

Noradrenalin

ANO

NE

NE

NE

ANO

Dobutamin

ANO

NE

NE

NE

ANO

Amiodaron

NE

NE

NE

ANO

NE

Synthophyllin

NE

NE

NE

ANO

NE

Inzulin

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Heparin

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

LWHM

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Midazolam

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Klonidin

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Sufentanyl

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Morfin

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Thiopental

NE

ANO

NE

ANO

NE

Propofol

ANO

ANO

NE

ANO

NE

Ketamin

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Tiapridal

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

 

D2 Povolené ředění do LD.

 

Ředění do:

F1/1

Glu 5%

Aqua pro inj.

Aplikovat neředěné

Furosemid

NE

NE

NE

ANO

Noradrenalin

NE

ANO

NE

NE

Dobutamin

NE

ANO

NE

NE

Inzulin

ANO

NE

NE

NE

Heparin

NE

ANO

NE

NE

LWHM

NE

NE

ANO

NE

Midazolam

ANO

ANO

NE

NE

Klonidin

ANO

ANO

NE

NE

Sufentanyl

ANO

NE

NE

NE

Morfin

ANO

NE

NE

NE

Thiopental

NE

NE

ANO

NE

Propofol

NE

NE

NE

ANO( max.6 hod)

Ketamin

ANO

ANO

NE

NE

Tiapridal

ANO

NE

NE

NE

 

D3 Doporučené napojení do CVK.

 

Furosemid, vasopresory, propofol nebo thiopental + rampa vždy 4 cestná CVK ( cordaron + syntophyllin bolusy):

 

Distální vstup: měření CVP, aplikace furosemidu bez splachu

 

První mediální vstup: katecholaminy se samostatným splachem , splachovat vždy 5% glu.

 

Druhý mediální vstup: propofol nebo thiopental bez splachu

 

Proximální: rampa + heparin

 

 

Vasopresory, furosemid + rampa vždy minimálně 3 cestná (cordaron + syntophyllin bolusy):

 

Distální vstup: měření CVP , furosemid bez splachu

 

Mediální vstup: katecholaminy se samostaným splachem, splachovat vždy 5% glu

 

Proximální vstup: rampa ostatní

 

 

D4 Ředění některých bolusově podávaných farmak

 

5% GLUKÓZA:

 • adrenalin,

 • amiodaron

 • metylprednisolon

 • midazolam

 

F1/1:

 

AQUA PRO INJECTIONE:

 • thiopental

 • LWHM ( clexane)

 

NEŘEDĚNÉ PODÁVAME:

 • furosemid

 • diazepam

 

 

D5 Některé důležité inkompatibility a jiné vlastnosti

 

 • chlorid draselný 7,45% se nesmí míchat s roztoky aminokyselin a lipidů (tj. ne do AIO)

 • kalium – L –malát – inkompatiblility nejsou známy

 • calcium glukonát podávame bolusově – početné fyzikálne inkompatibility

 • magnesium sulfát - inkompatibilný s hydrolyzáty bílkovin

 • ardeaelytosol natrii dihydrogenophosphas – inkompatibilný s roztoky s obsahem iontů calcia, magnesia

 • ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 8,4% - inkompatibilný s theofilinovými preparáty, ionty calcia, magnesia, fosfátů a hydrokortisonem

 • meropenem po rozpustění prášku v aqua pro injectione ředit FR – zůstává stabilní po dobu 6-8 h

 • valproát spotřebovat do 24 h

 • katecholaminy a morphin jsou inkompatibilní s bazickými roztoky

 • diazepam podávame bolusově – adsorbuje na PVC materiál

 • propofol je stabilní pouze 6 hodin, vyměnit aplikační set nejpozději za 12 hod.


 

E Výsledky – kritéria a indikátory kvality péče, controlling


 

-Sledování makroskopických změn v soupravách, záznam do dokumentace.

-MUDr. E.Krátká je pověřena provedením náhodného controlling eventuálních farmaceutických , farmakokinetických a farmakodynamických inkompatibilit v dokumentaci odd. ARO. Tuto činnost provádí minimálně jedenkrát za 2 týdny, dále vždy při hlášení zjevných farmaceutických inkompatibilit ze strany ošetřujícího personálu. O výsledku provedené kontroly informuje přednostu oddělení. Při zjištěné závažné inkompatibilitě informuje ihned ošetřujícího lékaře , nebo přednostu oddělení , nebo jeho zástupce.


 


 


 

 

 


 


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář